Cennik

Cennik taryf TAXI

Taryfa 1

4 zł

od 6.00 do 22.00

w granicach miasta

Taryfa 2

6 zł

od 22.00 do 6.00

w granicach miasta pora nocna

Taryfa 3

8 zł

od 6.00 do 22.00

poza granicą miasta

Taryfa 4

12 zł

od 22.00 do 6.00

poza granicą miasta pora nocna

Opłata początkowa 9 zł

Opłata postojowa 45 zł za godzinę

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN Z KLIENTEM PRZY DŁUŻSZYCH KURSACH