Cennik

Cennik taryf TAXI

Taryfa 1

3 zł

od 6.00 do 23.00

w granicach miasta

Taryfa 2

4,50 zł

od 23.00 do 6.00

w granicach miasta pora nocna

Taryfa 3

6 zł

od 6.00 do 23.00

poza granicą miasta

Taryfa 4

9 zł

od 23.00 do 6.00

poza granicą miasta pora nocna

Opłata postojowa 25 zł za godzinę

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN Z KLIENTEM PRZY DŁUŻSZYCH KURSACH